Bakgrund

SmartaPresentkort hanterar enbart presentkortsflödet och det är företaget som är angivet på presentkortet som är ansvarig för utförande av tjänster, eller försäljning och leverans av produkter.

Villkor för presentkort

  • Värdet på presentkortet är i svenska kronor och momsen är 0 kr.
  • Presentkortet har en giltighetstid som är angiven på presentkortet.
  • Presentkortet gäller för köp från det företag som är angivet på presentkortet.
  • Ett presentkort är en värdehandling och vi ansvarar inte för stulet eller borttappat presentkort.
  • Presentkort kan inte bytas in mot kontanter.
  • Enligt distansavtalslagen har du ångerrätt även för presentkort vilket betyder att du kan ångra köpet och få tillbaka dina pengar. Vill du utnyttja ångerrätten måste du informera företaget som är angivet på presentkortet inom 14 dagar.
  • Presentkortet är opersonligt och kan ges till valfri person.
  • Varje presentkort har en unik värdekod. Detta nummer anges i företagets inlösenprocess.
  • Du behöver inte använda hela presentkortets värde på en gång.

Behandling av personuppgifter

När du köper ett presentkort så samlar SmartaPresentkort (drivs av About Time Tools AB)  in de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra ett köp och hantera presentkortet. Uppgifterna delas med det företag som är angivet på presentkortet. Själva betalningstransaktion hanteras av Payer AB.

SmartaPresentkort använder https och kommunikationen är alltså krypterad vid t.ex. ifyllnad av formulär.

Uppgifter som samlas in

När du köper eller löser in ett presentkort överförs de uppgifter du valt att lämna i formuläret till SmartaPresentkort.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för hantering av presentkortet. Vid inlösen medför det också att en betalning görs till angiven faktura hos det företag där presentkortet är giltigt. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling.

Hur länge lagras dina uppgifter?

SmartaPresentkort lagrar uppgifter så länge som det är relevant för hantering och bokföring av presentkortet.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till företaget som är angiven på presentkortet och de kontaktuppgifter som är angivna där. Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.