Presentkort med rut och rot “förbjöds” 2019

2019 införde Skatteverket hårdare regler för hantering av rut och rot. Och därför blev då en traditionell hantering av presentkort inte längre möjlig. Skatteverket upphävde sitt tidigare ställningstagande som hade godkänt rut- och rotavdrag i samband med presentkort. Läs mer på Skatteverket. I samband med detta gick det helt enkelt inte att på ett lagligt vis, oavsett utformning, fortsätta sälja presentkort.

Rut och rot är möjligt med SmartaPresentkort™


Tillsammans med företag i rut- och rotbranschen har vi utvecklat en tjänst som är smidig och säker. Och framförallt hanterar vår tjänst utmaningen med Skatteverkets nya regler för presentkort.Efter mycket arbete och kommunikation med olika myndigheter har vi utvecklat ett upplägg som uppfyller Skatteverkets krav. I en skriftlig fråga till Skatteverkets juristavdelning har vi fått bekräftat att vårt upplägg på SmartaPresentkort™ är korrekt, enligt dagens krav för hantering av rut- och rotavdrag.

Presentkort godkänt för rut och rot av Skatteverket, ger dubbelt värde för kunden.
Rut ger dubbelt värde för kunden

Eftersom kunden kan utnyttja rutavdraget ger presentkortet dubbelt värde. Det betyder t.ex. att en person kan köpa ett presentkort värt 1 000 kr och ge bort det i julgåva, och för mottagaren är det då värt det dubbla värdet, 2 000 kr, vid köp av Rut-tjänster.